Spreiden van risico's

Bij de bepaling van het optimale beleggingsbeleid maakt APFA o.a. gebruik van een Asset Liability Management-studie (ALM-studie). De uitkomsten van de ALM-studie geven aanwijzingen voor een verantwoorde strategische asset allocatie (het proces om tot de samenstelling van de beleggingsportefeuille te komen) die past bij het risicoprofiel van APFA. Dit wordt verwoord in het beleggingsbeleid voor zowel de binnenlandse als buitenlandse investeringen. Vanuit dit strategische kader stelt APFA elk jaar een beleggingsplan op om de risico’s zo goed mogelijk te spreiden en mogelijke rendementskansen te benutten. Daarbij houdt zij rekening met de actuele economische ontwikkelingen. In het beleggingsplan staat beschreven hoe de totale beleggingsportefeuille er uit komt te zien.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org