Wat is het beleggingsbeleid?

Bij de bepaling van het optimale beleggingsbeleid maakt het bestuur van APFA o.a. gebruik van een Asset Liability Management-studie (ALM-studie). In deze ALM-studie worden lange-termijn prognoses voor de ontwikkeling van de beleggingen (assets) en de pensioenverplichtingen (liabilities) gemaakt. Hierbij gaat het om wel meer dan 1.000 scenario’s. Zo wordt inzichtelijk wat het effect is van bijvoorbeeld het wijzigen van de beleggingsportefeuille ten opzichte van de verplichtingen.

Als grote financiële instelling, vindt APFA dat zij een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Dit uit zich onder meer in haar beleggingsbeleid en verklaart ook dat APFA veel belang hecht aan beleggingen op Aruba. Door bijvoorbeeld projecten te financieren, stimuleert APFA de Arubaanse economie.


Verantwoordelijkheden

De directie van APFA is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het beleggingsbeleid, maar de Raad van Toezicht stelt het beleggingsbeleid vast. APFA selecteert en monitort de binnenlandse en buitenlandse beleggingen. De buitenlandse beleggingen zijn uitbesteed aan Russell Investments. Dit bedrijf is een gespecialiseerde wereldwijde speler op gebied van institutioneel vermogensbeheer. Het is daardoor goed in staat om de specifieke risico’s en kansen voor APFA in te schatten. Russell Investments is in de rol van ‘Fiduciair Manager’ meer dan een adviseur en denkt ook mee bij de ontwikkeling van het totale vermogen in relatie tot de dekkingsgraad van APFA. Daarnaast treedt State Street Global Advisors op als ‘custodian’ voor APFA. Dat houdt in dat zij de beleggingen controleert, de beleggingsresultaten beoordeelt en bewaakt dat de portefeuille voldoet aan de regels voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org