Herstelplan NPR 2014

Met de invoering van het NPR 2014 wordt de dekkingsgraad van APFA gebracht op een niveau van 100% bruto. Daarmee voldoet APFA nog niet aan de eisen van de toezichthouder, de Centrale Bank Aruba. Die vereist dat APFA ook beschikt over een weerstandsvermogen om eventuele financiƫle tegenvallers te kunnen opvangen. Dat weerstandsvermogen is afhankelijk van het beleggingsbeleid. In het geval van APFA betekent dit 7% extra aan dekkingsgraad, zodat de bruto dekkingsgraad in totaal minstens 107% dient te bedragen. Dat staat gelijk aan een netto dekkingsgraad van 100%. Er is daarom sprake van een reservetekort en APFA moet hiervoor een lange-termijn herstelplan opstellen waarin het aangeeft hoe het binnen 15 jaar dit reservetekort zal wegwerken. De netto dekkingsgraad dient in uiterlijk 2029 100% te bedragen.

Download hier Herstelplan NPR 2014.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org