Nieuws

 • Persbericht deelnemersvergadering 2013

  04-11-2013 | “APFA is bezig te herstellen en is hard op weg om de uitvoeringsorganisatie te versterken en alle risico's die inherent zijn aan een pensioenfonds te monitoren en actief te beheersen.” Lees verder

 • APFA publiceert haar jaarcijfers 2012 en rapportcijfers over het herstel van het NPR 2011

  31-10-2013 | Om het herstel van het NPR 2011 te bewerkstelligen heeft APFA afspraken gemaakt met de overheid. Deze afspraken houden in dat het herstel van het NPR 2011 volgens het 'kritieke herstelpad' zal plaatsvinden om uiterlijk eind 2025 hersteld te zijn. Indien het herstel in een bepaald jaar niet wordt gehaald, dan zal de overheid conform de afspraken zorgen voor de dekking van het tekort. Lees verder

 • Verkort Jaarverslag 2012

  22-10-2013 | Verkort Jaarverslag 2012 ontleend van het volledige verslag 2012 Lees verder

 • Persbericht - december 2012

  04-10-2013 | Op 20 juli 2012 zijn de nieuwe met de overheid gemaakte afspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Conform deze afspraken werd de rendementsgarantie vervangen door een dekkingsgraad garantie en zal er vanaf 2013 een extra premie van 3% over de salarissom worden betaald. Lees verder

 • Kwartaalbericht 2e kwartaal 2012

  04-10-2013 | Hedenmiddag hebben APFA en de Minster van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie een uitvoeringsovereenkomst ondertekend, waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de garanties van de overheid met betrekking tot het tekort van de NPR 2011 regeling. Lees verder

 • 1
 • 2
 • 3
 • Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
  Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
  T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
  info@apfaruba.org