AANLEVERING FORMULIER INGANG PENSIOEN OF UITSTEL PENSIOEN IN VERBAND MET COVID-19

Wilt u uw pensioen laten ingaan of juist uitstellen? Dan moet u dit aanvragen door het desbetreffende formulier in te vullen en alle bijbehorende documenten  zo compleet mogelijk op te sturen naar onze e-mail: servicedesk.pensioenen@apfaruba.org. 

We zijn ons ervan bewust dat de aangepaste dienstverlening van het Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand in verband met de ontwikkkelingen rond het COVID-19 virus, het verkrijgen van een aantal documenten die zij moeten verstrekken zoals bijvoorbeeld, het document van Afl. 5, huwelijks- en echtscheidingsakten, moeilijk maakt. Om deze reden kunt u tijdelijk uw aanvraag indienen zonder deze documenten aan te moeten leveren. 

Aanvraag ingang pensioen

U vraagt de ingang van pensioen aan door ons formulier in te vullen en uiterlijk 6 maanden vóór ingang van het ouderdomspensioen inclusief alle bijbehorende documenten compleet op te sturen naar onze e-mail: servicedesk.pensioenen@apfaruba.org. 

Download het formulier voor aanvraag ingang pensioen hier

Uitstel ingang pensioen

U vraagt uitstel van de ingang van uw pensioen aan door ons formulier in te vullen en uiterlijk 6 maanden voor de oorspronkelijke ingangsdatum van uw ouderdomspensioen in te leveren bij APFA. Als u al eerder de ingangsdatum van uw pensioen had uitgesteld en u opnieuw uitstel wilt aanvragen, dient u dit formulier uiterlijk 6 maanden voor de uitgestelde ingangsdatum in te leveren bij APFA.

Download het formulier voor aanvraag uitstel pensioen hier

Toelichting op de fomulieren

U vindt een toelichting op de achterzijde van elk formulier. Leest u deze toelichting ook door, maar u hoeft deze niet retour te zenden.

Vragen?

Door de ontwikkelingen als gevolg van het COVID-19 virus is ons kantoorgebouw tijdelijk gesloten. We blijven wel op afstand werken.

Heeft u vragen, dan kunt u direct contact met een van onze consulenten opnemen van maandag tot en met vrijdag, van 8:00 tot 16.30 uur via onderstaande contactgegevens:

Algemeen nummer : 525-2732
Mobiele nummers : 568-6450 / 567-0999
Of e-mail: servicedesk.pensioenen@apfaruba.org

Wij kunnen sneller reageren als u contact opneemt via whatsapp of e-mail.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org