Attestatie de Vita tweede helft 2020

Beste APFA-gepensioneerde,

Het Pensioenreglement bepaalt, dat een gepensioneerde woonachtig in het buitenland twee keer per jaar een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) moet indienen bij APFA. De attestatie de vita voor de tweede helft van 2020 dient uiterlijk eind september 2020 bij APFA te zijn ingediend. 

Aangepaste dienstverlening

Ons kantoor is tijdelijk gesloten. We blijven wel op afstand werken om onze gepensioneerden de nodige service te verlenen. Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@apfaruba.org. 

We hopen dat onze gepensioneerden in goede gezondheid verkeren en goed voor zichzelf blijven zorgen.

Download brief betreffende attestatie de vita tweede helft 2020 hier

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org