Persbericht: APFA rapporteert over het herstel van het NPR 2011 en recente ontwikkelingen

Conform de afspraken met de overheid moet het herstel van het NPR 2011 uiterlijk eind 2025 hebben plaatsgevonden. De ontwikkeling van het herstel wordt gemeten aan de hand van het ‘kritieke herstelpad’. Conform de voorlopige cijfers bedroeg de netto dekkingsgraad van het NPR 2011 eind 2013 77,5% en lag daarmee boven het kritieke herstelpad. Een aanvullende bijdrage van de overheid in het fonds is derhalve voor 2013 niet nodig.

Lees hier het hele persbericht

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org