Persbericht juni 2020: Vasthouden aan langetermijnbeleid om APFA door de coronacrisis te loodsen

 “In de afgelopen paar maanden is de wereld veranderd door het coronavirus en moeten wij allen nog wennen aan het nieuwe ‘normaal’ met afstand houden en andere beschermende en beperkende maatregelen. Hopelijk pakt de geleidelijke versoepeling van de maatregelen goed uit en kunnen de inwoners van Aruba hun leven en werk weer zo veel mogelijk oppakken. De crisis is echter nog niet voorbij en de economische gevolgen zullen nog lang voelbaar blijven. Onder die moeilijke omstandigheden doen wij als APFA  ons best om de pensioenen van onze deelnemers veilig te stellen.”

Sheila van Veen, algemeen directeur van APFA, is met haar team vastberaden om met een gedegen langetermijnbeleid het pensioenfonds door de coronacrisis te loodsen. Net zoals vele bedrijven en instellingen, wordt ook de pensioensector stevig geraakt door de coronacrisis. Van Veen kon eind vorig jaar nog aankondigen dat de financiële positie van APFA volledig was hersteld en dat het pensioenfonds de benodigde financiële buffers had om tegenvallers op te kunnen vangen. Deze buffers bleken direct hard nodig aan het einde van het eerste kwartaal van 2020. Vooral door de sterke daling van de internationale financiële markten in maart, bevond de netto-dekkingsgraad van APFA zich aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 weer onder het door de Centrale Bank van Aruba vereiste niveau. “Inmiddels is de netto-dekkingsgraad per eind april 2020 weer hersteld door een herstel van de aandelenkoersen. Maar de situatie op de internationale markten blijft erg volatiel, waardoor wij naar verwachting schommelingen in de dekkingsgraad zullen gaan zien in de komende periode”. 

Lees het complete persbericht hier

Download formulier 50% tijdelijke korting rentekosten hypotheek hier

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org