Tijdelijke rentekorting en uitstel van betaling hypotheek

Hulp voor klanten met een APFA hypotheek

Alle deelnemers van APFA worden geraakt door de coronacrisis en velen hebben te maken met verlies aan inkomsten. Het fonds komt haar deelnemers die een hypothecaire lening van APFA hebben hierin tegemoet door uitstel van betaling te verlenen. Dit uitstel kan worden verleend voor 3 of 6 maanden of de resterende periode van 2020.

Niet iedere hypotheekklant is met een uitstel van betaling geholpen, bijvoorbeeld omdat de inkomsten slechts gedeeltelijk vervallen. Daarom geeft APFA ook vanaf mei tot en met december van dit jaar hypotheekklanten een tijdelijke korting van 50% op de rentekosten. De rentekorting wordt voor betalende klanten gegeven via een maandelijkse teruggaaf van deze korting. Klanten die deze teruggaaf willen ontvangen kunnen hiertoe via het formulier downloaden dat zij na invulling daarvan per mail of post kunnen retourneren aan APFA. Klanten die nu geen teruggaaf wensen of krijgen, krijgen aan het eind van 2020 een verlaging van hun hypotheekbedrag ter grootte van de totale rentekorting over de aangegeven periode.

Met deze maatregelen wil APFA tijdelijk financiële verlichting geven voor klanten die getroffen worden door een vermindering van inkomen. We helpen daarmee voorkomen dat klanten op korte termijn in financiële problemen komen en geven hun de kans om hun financiële situatie te regelen. Tegelijkertijd bewaken we op deze manier de kwaliteit van de hypothekenportefeuille die een belangrijke bijdrage levert aan het rendement voor alle deelnemers.

Uiterlijke datum indienen aanvraagformulier renterestitutie

De uiterlijke datum voor het indienen van het aanvraagformulier renterestitutie is 31 augustus 2020. Voor alle inzendingen na deze datum wordt geen restitutie meer gegeven, maar brengt APFA het bedrag dat de klant aan rentekorting zou hebben ontvangen over de periode mei 2020 tot en met december 2020, in mindering op de hypotheekschuld per 31 december 2020.

Download het formulier tijdelijke korting op de rentekosten hier

Uiterlijke datum voor verzoek uitstel van betaling

De uiterlijke datum voor het indienen van een verzoek voor uitstel van betaling op de hypothecaire lening is 31 oktober 2020. Verzoeken voor uitstel van betaling na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org