Uiterlijke indieningsdatum attestatie de vita tweede helft van 2021 is 30 september 2021

Uiterlijke indieningsdatum attestatie de vita tweede helft van 2021 is 30 september 2021.

Onze gepensioneerden moeten twee keer per jaar een attestatie de vita (bewijs van in leven zijnde) indienen. De attestatie de vita voor de tweede helft van 2021 moet uiterlijk 30 september 2021 worden ingediend.

Woont u in Nederland, dan kunt u de attestatie de vita kosteloos opvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent of verblijft.

Indien de attestatie de vita is opgemaakt buiten Nederland door een daartoe bevoegde autoriteit, dan moet deze worden gelegaliseerd door een Nederlandse diplomatieke of consulaire ambtenaar.

Als u de verzochte attestatie de vita niet uiterlijk 30 september 2021 inlevert, dan zullen wij genoodzaakt zijn om uw pensioenuitkering ingaande oktober 2021 stop te zetten. Let op: de datum op de attestatie de vita bepalend is voor de geldigheid van het document. Een attestatie de vita van vóór 1 juni 2021 is niet meer geldig voor de tweede helft van 2021. 

U moet het originele document opsturen naar ons kantoor op het adres: Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba. U mag ook een kopie faxen (297 525 2727) of e-mailen (info@apfaruba.org), mits wij het originele document per post ontvangen.

Heeft u vragen dan horen wij die graag.

Bovenstaande is ook hier te lezen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org