UITSTEL INDIENEN ATTESTATIE DE VITA

Beste APFA-gepensioneerde,

Het Pensioenreglement bepaalt, dat een gepensioneerde woonachtig in het buitenland twee keer per jaar een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) moet indienen bij APFA. Deze attestatie de vita dient uiterlijk 31 maart 2020 bij APFA te zijn ingediend.
We zijn ons er van bewust, dat wereldwijd maatregelen worden genomen in verband met de coronavirus crisis. En dat hierdoor onze gepensioneerden, die het meest kwetsbaar zijn, verhinderd worden om op de gebruikelijke wijze hun attestatie de vita aan te vragen bij de gemeente waar ze ingeschreven staan. Om deze reden hebben we besloten om de datum voor het indienen van de attestatie de vita uit te stellen tot 30 juni 2020.

We raden u aan om gebruik te maken van de mogelijkheid om uw attestatie de vita online bij uw gemeente aan te vragen.

Aangepaste dienstverlening

Ons kantoor is tijdelijk gesloten. We blijven wel op afstand werken om onze gepensioneerden de nodige service te verlenen.

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@apfaruba.org. U kunt ook contact met ons opnemen op telefoonnummer (+297) 5252732 van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur.

Wij hopen dat u in goede gezondheid blijft en dat wij snel u weer op de normale wijze van dienst kunnen zijn.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org