Wijziging AZV-premie voor AOV-gepensioneerden

Wijziging AZV-premie voor AOV-gepensioneerden
De Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AZV) is per 1 juli 2018 gewijzigd. De wijziging van de AZV heeft betrekking op personen die een pensioen ontvangen op grond van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (hierna “AOV-gepensioneerden”). Door deze wijziging betalen AOV-gepensioneerden vanaf 1 juli 2018 over het jaarlijks premie-inkomen tot Afl. 30.000 een AZV-premie van 6,5%. Over het jaarlijks premie-inkomen dat hoger is dan Afl. 30.000 wordt het normale tarief van 10,5% betaald.
 
APFA heeft de wijziging van de AZV in haar pensioenadministratie doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een éénmalige administratieve correctie met betrekking tot de inhouding van de AZV-premie in de maand juli 2018. In de pensioenslip over de maand juli kunnen AOV-gepensioneerden van APFA lezen dat het ingehouden AZV-premiebedrag lager (of soms zelfs nihil) is in vergelijking tot voorgaande maanden, waardoor het netto-pensioen over de maand juli éénmalig hoger is. 
 
Vanaf de pensioenbetaling van augustus 2018 zal de inhouding van de AZV-premie zijn genormaliseerd conform de nieuwe tariefstructuur, zodat AOV-gepensioneerden van APFA over het hele kalenderjaar 2018 het juiste bedrag aan AZV-premie zullen hebben betaald.
 
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen met onze servicedesk pensioenen kan op werkdagen van 8:00 tot 16:30 uur op telefoonnummer 525 2732. Voor een persoonlijk gesprek kunt u op werkdagen tussen 8:00 en 10:00 uur zonder afspraak langskomen op het inloopspreekuur. U kunt ons ook een email sturen naar servicedesk.pensioenen@apfaruba.org voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een tijdstip dat u beter uitkomt. Wij zijn u graag van dienst.
 
Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org