Erik J. Goris - Directeur Beleggingen

Erik J. Goris is sinds 1 juni 2019, Directeur Beleggingen van APFA

De heer Goris is al meer dan twintig jaar actief in de financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in institutioneel vermogensbeheer en risk management. . Hij heeft praktijkervaring met fusies en overnames, private equity, vastgoed en infrastructuur en trad op als adviseur voor institutionele investeerders bij directe investeringen en vermogensbeheer in brede zin. Voor zijn aanstelling als Directeur Beleggingen bij APFA was hij directeur Asset Liability Management en Beleidsadvies bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM in Nederland en voorzitter van het door PGGM opgerichte algemeen pensioenfonds. De heer Goris heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Naast diverse beroepsopleidingen bij onder andere het Amsterdam Institute of Finance heeft hij in de periode 2013 – 2015 een senior management programma gedaan aan de MIT Sloan School of Management (ACE) in Boston.

Overig:

Hij is bestuurslid bij Stichting Pensioenfonds Trespa International in Nederland.

Contact

Mail: info@apfaruba.org
Telefoon:+297 525 2732

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org