Onze belofte aan u

Het onderwerp pensioenen is een lastige materie, maar zeer relevant voor iedere deelnemer. Het is immers uw inkomen voor later. Wij zien het als onze taak om het pensioenfonds zo zorgvuldig mogelijk te beheren, u zo duidelijk mogelijk uitleg te geven over uw pensioensituatie en transparant te zijn over de financiële situatie van de pensioenregelingen.

Zorgvuldig beheer pensioenfonds

APFA beheert het Nieuw Pensioenreglement 2014. De premies die APFA via deze regelingen ontvangt, beheert zij op een adequate en zorgvuldige manier. Om straks voldoende pensioen uit te kunnen keren, is het nodig om uw premiegeld te laten groeien. Dat doet APFA door te beleggen. Bij elke beslissing die APFA neemt, vragen wij ons af: is deze beslissing in het belang van de deelnemers? Is die in het belang van Aruba? Past die de bredere maatschappelijke context?


Duidelijkheid over pensioenen

Op deze website geven we u veel informatie over uw pensioen. Mocht u toch nog vragen of suggesties hebben dan kunt u deze kwijt op het contactformulier. Verder kunt u uiteraard bij uw werkgever terecht. De openingstijden van APFA zijn 7.30 AM  tot 4.30 PM. U kunt ook een afspraak maken met onze consulenten via nummer: (297) 525 2732.

Transparant over financiële situatie

Wereldwijd hebben pensioenfondsen last gehad van de economische crisis, zo ook APFA. APFA kreeg te maken met beleggingen die minder waard werden en met een veel lagere rentestand. Bovendien worden we steeds ouder. Dat is uiteraard plezierig, maar de consequentie is dat we langer pensioen ontvangen en APFA dus langer pensioen moet uitkeren. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een (te) lage dekkingsgraad voor de voormalige PVL en NPR 2011 regelingen. Met de invoering van de NPR 2014 regeling is besloten om de dekkingsgraad te verbeteren tot een niveau van 100% bruto. Enerzijds gaat dit via het verhogen van de pensioenleeftijd en anderzijds door een eenmalige extra storting door de werkgevers. Om aan alle toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen, dient de bruto dekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal 100% zijn.

Via de website zullen we u regelmatig op de hoogte houden over de financiële situatie van het fonds.

 


 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org