Sherwin E. Vingal - Directeur Financiën en Pensioenen

Sherwin E. Vingal is sinds 3 juli 2015 Directeur Financiën en Pensioenen van APFA

Erwin O. CroesDe heer S. Vingal heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Financieel Economische Faculteit van Aruba. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van besturen van pensioenfondsen.

Hij heeft zich in zijn professionele carrière gespecialiseerd op het gebied van financiën en is onder andere werkzaam geweest als Financial Officer bij de AIB BANK en als Corporate Account Executive bij de RBC Royal Bank Aruba. In 2006 maakte hij de overstap naar APFA en startte hij als Manager Financiën. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het financieel beleid en de aansturing van de financiële afdeling. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van het fonds.

Contact

Mail: info@apfaruba.org
Telefoon:+297 525 2732

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org