Als ik maar één jaar op Aruba werk, krijg ik dan mijn pensioenpremies terug?

Nee, het Landsverordening Algemeen Pensioen verbiedt  APFA om premies te restitueren. Er blijft dus een premievrije aanspraak bij APFA achter. Deze komt tot uitkering bij het bereiken van de pensioendatum. Omdat het daarbij gaat om een klein bedrag wordt dit pensioen dan in één keer afgekocht. Nadat u 3 jaar bent vertrokken van Aruba, kunt u zelf verzoeken om afkoop wegens emigratie.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org