Hoe zit het nu met de verdeling van de premie tussen werkgevers en werknemers?

APFA brengt op basis van het deelnemersbestand de totale pensioenpremie in rekening bij de betreffende werkgevers. Het is vervolgens aan de werkgevers en werknemers om in onderling overleg tot een verdeling van deze kosten te komen. Voor 2016 is de voorlopige premie vastgesteld op 16.6%. De verdeling daarvan tussen werkgevers en werknemers kan per werkgever verschillen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org