Is herstel van de dekkingsgraad tot 100% bruto wel genoeg?

Nee. Door de verhoging van de dekkingsgraad naar 100% bruto verbetert de financiële positie van het NPR 2014 weliswaar, maar de financiële positie voldoet daarmee nog niet aan de eisen van de Centrale Bank van Aruba. Daarvoor is ook nog een financiële buffer nodig om de risico’s van de beleggingen van APFA op te kunnen vangen. Op basis van het huidige beleggingsbeleid van APFA dient de bruto-dekkingsgraad daarvoor te stijgen tot ongeveer 107%.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org