Wat zijn in NPR 2014 de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NPR 2011?

De pensioenleeftijd gaat geleidelijk omhoog van 60 jaar naar 65 jaar. De stappen omhoog zijn gelijk aan die van de AOV-leeftijd. Het opbouwpercentage gaat omlaag van 2,15% naar 1,75% en de franchise omhoog van Afl. 14.059 naar Afl. 17.616. Het maximaal aantal opbouwjaren gaat van 34 naar 40. Door de stijging van de pensioenleeftijd en door een eenmalige extra bijdrage van de werkgevergevers wordt de bruto dekkingsgraad naar 100% gebracht. De keuzemogelijkheden worden uitgebreid met onder meer deeltijdpensioen vanaf 60-jarige leeftijd.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org