Is er nog een herstelplan nu de dekkingsgraad van APFA wordt opgetrokken tot 100%?

Ja, er geldt nog een herstelplan, maar dit is een lange-termijn herstelplan. De dekkingsgraad van 100% is een zogenoemde bruto dekkingsgraad. Dit is de absolute minimumvereiste. APFA hoort daarnaast nog een extra vermogen te hebben van circa 7% bruto om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Een bruto dekkingsgraad van 107% staat gelijk aan een netto dekkingsgraad van 100%. In een lange-termijn herstelplan moet APFA aangeven hoe het in 15 jaar minimaal dat niveau denkt te bereiken.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org