Binnenkort bereik ik de pensioenleeftijd, maar ik wil graag nog blijven doorwerken. Kan dat?

Ja, dat kan als uw werkgever daarmee akkoord gaat. U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal uw 70ste jaar. Uw pensioenuitkering wordt dan hoger omdat uw pensioen over een kortere periode wordt uitgekeerd. Als u langer blijft doorwerken, kunt u binnen de fiscale mogelijkheden pensioen blijven opbouwen als u ook uw AOV-uitkering heeft uitgesteld. De pensioenopbouw stopt in ieder geval op uw 65ste jaar. Uitstel dient u zes maanden voor uw eigenlijke pensioendatum aan te vragen.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org