Eerst hadden we de PVL, daarna het NPR 2011 en nu weer het NPR 2014. Kunt u nog eens precies uitleggen hoe de overgang van de pensioenrechten nu geregeld is?

Per 1 januari 2011 is de PVL ingetrokken en is het NPR 2011 ingevoerd. De opgebouwde PVL-pensioenen van actieve deelnemers zijn toen ingebracht in het NPR 2011, waarbij de pensioenleeftijd is verhoogd van 55 naar 60 jaar. Er is toen een overgangsregeling afgesproken waarbij sommige ex-PVL deelnemers, afhankelijk van hun aantal dienstjaren per 1 januari 2011, de ingangsdatum van hun opgebouwde pensioen een aantal maanden konden vervroegen.

Per 1 januari 2014 wordt het NPR 2011 vervangen door het NPR 2014. De verworven NPR 2011-pensioenen worden weer ingebracht in het NPR 2014. De pensioenleeftijd wordt nu verhoogd van 60 jaar naar de AOV-gerechtigde leeftijd. Er is afgesproken dat er een nieuwe overgangsregeling komt naar analogie van de overgangsregeling onder het NPR 2011. Op basis van deze nieuwe overgangsregeling kunnen werkgevers en werknemers afspreken dat - tegen betaling van een koopsom - extra pensioenaanspraken worden ingekocht bij APFA om vervroegd pensioen (eerder dan de AOV-gerechtigde leeftijd) mogelijk te maken. Een commissie met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers houdt zich bezig met de nadere invulling van deze overgangsregeling.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org