De werkgevers doen nu een eenmalige extra storting om de dekkingsgraad op 100% te brengen. Betekent dit dat zij daarna nooit meer hoeven bij te storten als het slecht zou gaan met APFA?

Dit is niet helemaal correct. In het NPR 2014 vervalt de garantie van bijstorting door het Land Aruba en de andere werkgevers bij financiële tekorten. Als er een tekort is zullen de werkgevers, de bonden en APFA moeten overleggen over een oplossing. Die kan bijstorting, een herstelpremie of een versobering van de regeling zijn. Als er binnen drie maanden geen oplossing is, kan APFA eenzijdig besluiten de pensioenen te korten.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org