Geldt een eventuele korting van de pensioenrechten voor iedereen?

APFA dient zorg te dragen voor een evenwichtige belangenbehartiging van alle deelnemers. Een eventuele korting zal daarom o.b.v. een vast percentage plaatsvinden over de pensioenrechten van de gepensioneerden en de opgebouwde aanspraken van de actieve deelnemers en gewezen deelnemers.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org