Gaat APFA de pensioenen weer indexeren als de dekkingsgraad 100% is?

In het NPR 2014 is vastgelegd dat indexatie mogelijk is indien de financiële situatie van het fonds dit toestaat. Vanaf een bruto dekkingsgraad van 100% wordt gedeeltelijke indexatie mogelijk. Wellicht kan APFA binnenkort weer een begin maken met gedeeltelijke indexatie. Voorzichtigheid is daarbij echter geboden gezien de vele onzekerheden die de dekkingsgraad kunnen beïnvloeden. 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org