Kan ik mijn geld opvragen om in een ander pensioenfonds te stoppen?

Dit kan als u van baan verandert en gaat werken bij een werkgever die niet bij APFA is aangesloten en minder dan 10 deelnemersjaren heeft. Dit heet waardeoverdracht. Bij een dekkingsgraad lager dan 100% is er geen uitgaande waardeoverdracht mogelijk.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org