Waarom was NPR 2014 nodig?

Het was duidelijk dat het NPR 2011 op termijn financieel niet langer houdbaar zou zijn. Maatregelen waren noodzakelijk om de duurzaamheid en de betaalbaarheid van de pensioenregeling te verbeteren. Ten tijde van de invoering van het NPR 2011 was de dekkingsgraad van het fonds onvoldoende en is er afgesproken dat de werkgevers een aantal jaren herstelpremies zouden betalen. Nu is besloten om eenmalig een storting te doen om de bruto dekkingsgraad op 100% te brengen. Andere factoren die een rol speelden bij de wijziging waren de verhoging van de AOV-leeftijd en de komst van een nieuw fiscaal kader.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org