Wat is er in NPR 2014 afgesproken over pensioen bij scheiding?

In het NPR 2014 heeft de ex-partner recht op 50% van het tijdens het huwelijk of samenlevingsverband opgebouwde nabestaandenpensioen en ook recht op 50% van het tijdens het huwelijk of samenlevingsverband opgebouwde ouderdomspensioen. Dit geldt alleen voor scheidingen die na 1 januari 2014 zijn uitgesproken. Ook dient de scheiding voor de ingangsdatum van het pensioen te zijn uitgesproken.

 

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org