Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

De nieuwe klachten- en geschillenregeling is  gepubliceerd op de website van APFA. De regeling ziet er in grote lijnen als volgt uit: Indien een belanghebbende het niet eens is met een besluit van APFA, bijvoorbeeld over de hoogte van zijn pensioen, dan kan deze belanghebbende schriftelijk bezwaar maken bij het Bestuur. Vervolgens is eventueel beroep mogelijk bij de Raad van Toezicht van APFA. Uiteindelijk kan men naar het Gerecht van Eerste Aanleg.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org