Waarom informeert APFA haar deelnemers niet van het voornemen om ergens in te gaan beleggen?

De uitvoering van het beleggingsbeleid en beleggingsplan is de verantwoordelijkheid van de directie van APFA en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast staan we onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba. Het is niet werkbaar om deelnemers over individuele beleggingsvoorstellen te informeren. Echter, wij zijn wel zo transparant mogelijk door ons beleggingsbeleid uitgebreid toe te lichten en tevens de
deelnemers op de hoogte te houden van de behaalde beleggingsresultaten.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org