Kunt u in het kort uitleggen wat een herstelplan precies inhoudt?

Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder een bepaald niveau zakt, moet dat fonds volgens de regels van de Centrale Bank van Aruba een herstelplan indienen, waarin het fonds aangeeft op welke wijze het tekort zal worden weggewerkt. Als de dekkingsgraad lager is dan 100% bruto is er sprake van een dekkingstekort en moet een fonds een korte-termijn herstelplan indienen. Hierin moet het fonds aangeven welke maatregelen het neemt om binnen 5 jaar bruto dekkingsgraad weer op 100% te brengen. Als de dekkingsgraad lager is dan 100% netto heeft het fonds een reservetekort. Het moet dan een lange-termijn herstelplan indienen voor een periode van 15 jaar om het reservetekort weg te werken. Een dekkingsgraad van 100% netto is een brutodekkingsgraad van 100% plus een bepaald extra percentage dat als weerstandsvermogen geldt. Hoeveel dat is, hangt af van het beleggingsbeleid. In het geval van APFA is dit 7%.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org