Waarom is de franchise verhoogd?

Dit is vereist in de Landsverordening Algemeen Pensioen (LAP), die per 1 januari 2012 van kracht werd. Doordat er voor APFA een overgangsregeling gold, hoefde de franchise niet direct te worden aangepast. Nu de pensioenleeftijd wordt verhoogd moet APFA wel voldoen aan de LAP. De hogere franchise zorgt ervoor dat de pensioenregeling past in de fiscale regels in de Landsverordening Inkomstenbelasting. Het bedrag vindt zijn oorsprong in het AOV-bedrag dat in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van een redelijk pensioen. Ook de Landsverordening algemeen pensioen gaat uit van een franchise van Afl 17.616.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org