Wanneer mag APFA mijn pensioen afkopen?

APFA heeft het recht om bij pensionering van een deelnemer of gewezen deelnemer de afkoopwaarde van het ouderdomspensioen in één keer uit te betalen als de waarde van dit pensioen lager is dan Afl. 600 per jaar. De deelnemer of gewezen deelnemer moet het daar wel mee eens zijn.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org