Wat gebeurt er met uw pensioen als u bent gescheiden voor 1 januari 2014

In het NPR 2011 was voor de ex-partner bij scheiding alleen recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. De ex-partners dienden zelf de verdeling van het ouderdomspensioen te regelen. Bent u gescheiden voor de ingang van NPR 2011? Dan kunnen andere regels gelden.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org