Wanneer krijg ik van APFA een opgave van mijn pensioenaanspraken?

Dit gebeurt schriftelijk eenmaal per jaar. APFA verstrekt dan een uniform pensioenoverzicht aan alle actieve deelnemers. Daarnaast heeft APFA ook een Pensioenplanner op de website waarmee u uw opgebouwde pensioenaanspraken kunt raadplegen. Ook kunt u met de Pensioenplanner zien wat er in bepaalde situaties of keuzes gebeurt met uw aanspraken. De Pensioenplanner is momenteel tijdelijk niet beschikbaar omdat die eerst moet worden aangepast aan het NPR 2014.

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org