Wie bepaalt het beleggingsbeleid bij APFA en wie controleert dat het goed wordt uitgevoerd?

De directie en de Raad van Toezicht van het pensioenfonds bepalen het beleggingsbeleid. De Raad van Toezicht, waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, controleert de directie. APFA selecteert en monitort de binnenlandse en buitenlandse beleggingen. Voor het beheer van de buitenlandse beleggingen heeft APFA de hulp ingeroepen van Russell Investments. Dit bedrijf is een gespecialiseerde wereldwijde speler op gebied van institutioneel vermogensbeheer. Daarnaast treedt State Street Global Advisors op als ‘custodian’ voor APFA. Dat houdt in dat zij de beleggingen controleert, de beleggingsresultaten beoordeelt en bewaakt dat de portefeuille voldoet aan de regels voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De Raad van Toezicht dient goedkeuring te geven op het beleggingsbeleid en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Daarbij laat de Raad zich bijstaan door een commissie met specialisten op het gebied van beleggingen. Daarnaast staat APFA onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba aan wie APFA op structurele basis rapporteert.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org