Klopt het dat ik mijn APFA pensioen niet kan uitstellen als ik al AOV ontvang?

Nee, dit is een misverstand. Het is mogelijk de ingang van het APFA pensioen uit te stellen, terwijl u al AOV ontvangt. Dit kan tot de leeftijd van 70 jaar. Uw pensioen wordt dan verhoogd. Voor verdere pensioenopbouw tijdens de periode van uitstel moet wel de ingang van de AOV worden uitgesteld. Bovendien is in het NPR 2014 bij uitstel van de pensioendatum verdere pensioenopbouw alleen mogelijk tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. Een beperkte groep medewerkers heeft onder het NPR 2011 de ingang van het APFA-pensioen uitgesteld en zet pensioenopbouw voort terwijl het AOV-pensioen niet is uitgesteld. Dit was ook geen eis onder het NPR 2011. Voor deze groep komt er een overgangsregeling.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org