Algemeen

De Manager Beleggingen ondersteunt de Directeur Beleggingen bij het opstellen en uitvoeren van de beleggingsstrategie van het pensioenfonds. De Manager Beleggingen is als portefuillebeheerder verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de beleggingsportefeuilles van APFA binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide richtlijnen met betrekking tot de inrichting van de administratie, procedures en voorschriften. De Manager Beleggingen is verantwoordelijk voor het aansturen van de beleggingsafdeling en de hypotheekafdeling. De Manager Beleggingen is hands-on en werkt nauw samen met de beleggingsanalisten om de doelstellingen van het beleggingsbeleid en jaarlijkse beleggingsplan te realiseren door het onderhandelen over, en opstellen van, beleggingsvoorstellen, de beoordeling van de juistheid en volledigheid van de beleggingsadministratie en de cashflowprojecties, bij het verstrekken van informatie en bij het bewaken van de vereiste procedures.

Plaats in de organisatie

De Manager Beleggingen legt verantwoording af aan de Directeur Beleggingen. De manager Beleggingen is lid van het managementteam.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleggingsbeleid en het jaarlijks vast te stellen beleggingsplan en ondersteunt de Directeur Beleggingen in de evaluatie daarvan en signaleert relevante marktontwikkelingen en risico’s;
 • Adviseert de Directeur Beleggingen ten aanzien van de opzet van procedures voor het beleggingsproces door het evalueren van de bestaande procedures en in te spelen op relevante interne en externe (markt)ontwikkelingen en zorgt voor de uitvoering daarvan;
 • Adviseert Directie inzake het aangaan van lokale en internationale beleggingen en draagt zorgt voor de op – en vaststelling van de beleggingsvoorstellen op basis van de uitgevoerde markt-, krediet- en rendementsanalyses;
 • Adviseert de Directeur Beleggingen op de diverse vraagstukken op het gebied van ALM, asset-allocatie, portefeuille constructie, invulling risicobudget en afweging risico versus rendement;
 • Draagt zorg voor het uitvoeren van periodieke analyses met betrekking tot kredietanalyse en krediet-, juridische, en tegenpartijrisico en draagt zorg voor de volledigheid van de onderliggende documentatie hieromtrent;
 • Draagt zorg voor het aanleggen, beheren en onderhouden van dossiers van de gegevens omtrent beleggingen conform de vastgestelde richtlijnen en controleert periodiek de volledigheid daarvan;
 • Zorgt voor de vastlegging van de administratieve organisatie van haar aandachtsgebieden en bewaakt en onderhoudt de beheersmaatregelen die hierop betrekking hebben;
 • Draagt zorg voor de aansturing van projecten in het kader van de verantwoordelijkheidsgebieden door de daarmee verband houdende activiteiten te leiden en te coördineren en rapportages over de voortgang van de projecten uit te brengen;
 • Is verantwoordelijk voor cashflowmanagement en draagt zorg voor een cash-flow planning op korte en lange termijn;
 • Bewaakt en evalueert de lokale en buitenlandse beleggingsresultaten en draagt zorg voor de periodieke rapportage hierover;
 • Draagt zorg voor het beheer van de beleggingsadministratie en de subadministratie deposito’s en onroerend goed, met behulp van de gehanteerde automatiseringssystemen;
 • Levert informatie aan ter opstelling van de begroting en draagt zorg voor de bewaking daarvan in het kader van kostenbeheersing;
 • Identificeert risico’s binnen het beleggings- en treasurybeleid, en de organisatie en implementeert en bewaakt de risicobeheersmaatregelen die daarop betrekking hebben en zorgt voor periodieke rapportages hierover;
 • Draagt zorg voor de informatieverstrekking en voorbereiding ten behoeve van de Beleggingscommissie;
 • Levert managementrapportages en bespreekt periodiek de voortgang van de resultaten in relatie tot de vastgestelde organisatorische en beleggingsdoelstellingen in de verantwoordelijkheidsgebieden;
 • Onderhoudt externe relaties en is aanspreekpunt voor lokale en internationale beleggingsinstituten en banken;
 • Geeft leiding aan het beleggingsteam en voert het personeelsmanagement uit, gericht op een optimale performance en ontwikkeling van de teamleden en de realisatie van de afdelingsdoelstellingen;
 • Verricht voorts werkzaamheden ook projectmatig die inherent zijn aan de functie en/of afdeling.

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO+/WO opleiding in financieel/bedrijfseconomische richting
 • Aanvullende opleiding in vermogens- en risicobeheer (CFA, VBA, CAIA, CIMA, CFP) is een pre
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen institutioneel vermogens- en portefeuillebeheer
 • Inzicht in de vermogensbeheerindustrie, inclusief beleggingsproducten en -diensten
 • Kennis en ervaring met directe beleggingen waaronder vastgoed- en projectontwikkeling, infrastructuur, onderhandse leningen en hypotheken
 • Kennis en ervaring met beleggen in opkomende markten is een pre
 • Leidinggevende ervaring in de aansturing van een team van accountmanagers
 • Ervaring met het verbeteren en optimaliseren van processen binnen een organisatie/afdeling
 • Organisatietalent en resultaatgericht
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Competenties

 • Sterke communicatieve, netwerken en interpersoonlijke vaardigheden
 • Effectieve presentatievaardigheden
 • Analytisch (kwantitatief en kwalitatief) en probleemoplossend vermogen
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie, overtuigingskracht, flexibel
 • Commerciële instelling, klant-/servicegerichte instelling, initiatiefrijk
 • Omgevingsbewust met een goed aanpassingsvermogen
 • Strategisch inzicht, leidinggevende capaciteiten, organisatie- en planningvermogen
 • Stressbestendig, accuraat, zelfstandig

Heb je interesse? Stuur jouw sollicitatie, CV en relevante diploma’s uiterlijk 7 juli 2023 naar mevrouw M. Heeringa, Manager Human Resources via mheeringa@apfaruba.org. Een medische keuring maakt deel uit van het wervingsproces en een psychologische test kan tevens hiervan een onderdeel zijn.