Algemeen

De Manager Human Resources (HRM) is gesprekspartner van de directie en managers voor alle HRM & Organisatieontwikkelingsvraagstukken en faciliteert in deze om de HR lijnverantwoordelijkheid te stimuleren. De HRM is als MT lid medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch organisatiebeleid en, als afgeleide hiervan, het ontwikkelen en uitrollen van het strategisch HR‐beleid.

Plaats in de organisatie

De Manager Human Resources (HRM) leidt de afdeling Human Resources en legt verantwoording af aan de Manager Bedrijfsbureau.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Is medeverantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het personeelsbeleid voor wat betreft in-, door- en uitstroom en ondersteunt de directie en het management op het gebied van personeelsplanning, werving & selectie, introductie & inwerking, loopbaan‐ en opvolgingsmanagement en uitdiensttreding;
 • Geeft leiding aan de HR Medewerker en draagt zorg voor een optimaal werkklimaat binnen de afdeling;
 • Is bewust van de aanwezige bedrijfscultuur, bevordert dit op positieve wijze door specifieke gedragingen en communicatie rondom de kernwaarden van APFA en haar doelstellingen te stimuleren;
 • Betrekt natuurlijke leiders die een positieve invloed hebben op anderen om gewenst gedrag te stimuleren met als resultaat een positieve medewerkersbeleving;
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de HR strategie, het HR beleid, instrumenten en toegespitste oplossingen;
 • Is verantwoordelijk voor advies, facilitering en ondersteuning als business partner van de directie en het management;
 • Is verantwoordelijk voor de operationele HR uitvoering, ondersteund door een efficiënte en betrouwbare HR administratie met slimme inzet van data en technologieën;
 • Is verantwoordelijk voor een snelle, betrouwbare en betekenisvolle HR analyse en informatievoorziening door HR‐processen optimaal te digitaliseren en te automatiseren voor efficiënte bewerkingen en het genereren van waardevolle informatie;
 • Faciliteert management en medewerkers in HR en organisatie‐ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van organisatiestructuur, functiegebouw en functieontwerp, performance management, leiderschapsontwikkeling, leren & ontwikkelen, beloning & arbeidsvoorwaarden, werkomgeving en gezondheid & welzijn. Zorgt voor tijdige en adequate communicatie en beschikbaarheid van informatie hieromtrent;
 • Ziet toe op een nauwkeurige, complete en tijdige verwerking van alle HR documentatie, o.a. de personeelsdossiers;
 • Monitort de naleving van arbeidswetten en ‐voorschriften, richtlijnen, beleid en procedures om de integriteit en het ethisch gedrag te bewaken. Fungeert samen met HR en compliance‐collega’s als het ‘geweten’ van de organisatie;
 • Monitort en verbetert continu de kwaliteit van de HR dienstverlening;
 • Neemt deel aan projecten en is projectleider voor de projecten van HR.

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur Human Resources Management, (Arbeids‐ en Organisatie)Psychologie, Bedrijfskunde of aanverwant.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in HRM.
 • Dieptekennis van organisatie‐ontwikkeling, organisatiecultuur en verandermanagement, HR domeinenen trends en ontwikkelingen, Arubaans arbeidsrecht en rechtspositionele regelingen.
 • Breedtekennis van HR systemen, HR data analytics, HR administratieve organisatie, Kantoorautomatiseringstoepassingen.

Competenties

 • Leiderschap
 • Strategisch inzicht
 • Omgevingsbewust
 • Organisatiebewustzijn
 • Communicatieve vaardigheden
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Analytisch en probleemoplossend vermogen
 • Plannen & Organiseren
 • Resultaatgerichtheid

Heb je interesse? Stuur jouw sollicitatie, CV en relevante diploma’s uiterlijk 25 maart 2024 naar onze email hr@apfaruba.org. Een medische keuring maakt deel uit van het wervingsproces en een psychologische test kan tevens hiervan een onderdeel zijn.