Plaats in de organisatie

De Accountmanager Beleggingen functioneert binnen de afdeling Beleggingen en legt verantwoording af aan de Manager Beleggingen. De Accountmanager Beleggingen ondersteunt de Manager Beleggingen bij de uitvoering van het strategische beleggingsbeleid en het jaarlijkse beleggingsplan en de algehele operationele en administratieve uitvoering van de beleggingen.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Ondersteunen van de Manager Beleggingen bij het beheer en evaluatie van bestaande beleggingen met het oog op het realiseren van het beoogde rendement binnen het vastgestelde risicokader;
 • Beoordelen van investeringen op rendement, financiële en operationele risico’s en passendheid binnen het Strategisch Beleggingsbeleid van APFA;
 • Onderzoeken van voorgestelde investeringen en bereidt beleggingsvoorstellen voor door:
  • het verzamelen van alle relevante informatie over de beleggingsmogelijkheden;
  • het zorgen voor de volledigheid van de onderliggende documentatie van de beleggingsvoorstellen waaronder financiële en juridische stukken;
  • het uitvoeren van financiële en risicoanalyses met betrekking tot de belegging;
  • het adviseren over prijsstelling en randvoorwaarden voor een beoogde investering.
 • Uitvoeren van due dilligence onderzoek inzake de beoogde investering, waarbij de Accountmanager Beleggingen onder andere verantwoordelijk is om binnen het vastgestelde raamwerk voor due diligence onderzoek alle relevante informatie te verzamelen en te beoordelen en rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek;
 • Uitvoeren van (periodieke) KYC/LWTF onderzoeken met betrekking tot wederpartijen bij bestaande beleggingen en voorgestelde investeringen;
 • Uitvoeren van de investering waaronder het opstellen en onderhandelen van benodigde documentatie, voorbereiden van ondertekenen en afronden (closen) van de investering waaronder het bewaken van de aan de belegging gestelde juridische en feitelijke voorwaarden en voorbereiden en (doen) uitvoeren van de financiële stromen;
 • Beoordelen en doen van voorstellen voor vervolginvesteringen en deelverstrekkingen voor lopende investeringen aan de hand van de investeringsovereenkomst en bijbehorende planning en mijlpalen;
 • Beoordelen van financiële vooruitzichten en de impact op het verwachte rendement van de investering en doen van voorstellen voor het nemen van eventuele maatregelen;
 • Bewaakt en monitort de beleggingsresultaten door:
  • opstellen van managementinformatierapportages en het verzamelen van gegevens uit de beleggings(sub)administratie;
  • bijhouden van de beleggingsadministratie, het uitdraaien van overzichten ten behoeve van interne- en externe verslaggeving;
  • aanleggen en beheren van dossiers met de relevante financiële en juridische gegevens omtrent de beleggingen en de periodieke controle op de volledigheid daarvan;
  • bijhouden van de subadministraties onroerend goed, binnenlandse (staats-) obligaties, onderhandse leningen en deposito’s.
 • Verstrekken van informatie ten behoeve van de financiële administratie, het uitvoeren van de maand- en jaarafsluiting, compliance, risicomanagement en internal audit;
 • Onderhouden van klantenrelaties en is eerste aanspreekpunt voor beleggingsinstituten en banken;
 • Verrichten van projectmatige werkzaamheden die inherent zijn aan de functie en/of afdeling;
 • Opstellen van interne rapportages voor de directie en raad van toezicht van APFA.

Functie-eisen

 • HBO+ diploma dat relevant is voor het desbetreffende vakgebied
 • Relevante vervolgopleidingen en training op het gebied van beleggen
 • Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring
 • Kennis en ervaring op het gebied van het desbetreffende vakgebied, in he bijzonder kennis en ervaring met de lokale beleggingsmarkt en commerciële leningen en vastgoed
 • Kennis van, en ervaring met, relevante wet– en regelgeving voor het vakgebied
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands, Engels en Papiamento.

Heb je interesse? Stuur jouw sollicitatie, CV en relevante diploma’s uiterlijk 25 maart 2024 via onze email hr@apfaruba.org. Een medische keuring maakt deel uit van het wervingsproces en een psychologische test kan tevens hiervan een onderdeel zijn.