Plaats in de organisatie

De IT Beheerder functioneert binnen de afdeling Informatie Technologie en legt verantwoording af aan de Manager IT & Facilitaire Diensten. De IT Beheerder heeft een belangrijke rol in de bijdrage aan de transformatie van APFA naar een volledig digitale datagedreven organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ondersteunt de Manager IT & Facilitaire Diensten bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het systeembeheer;
 • Ondersteunt de Manager IT & Facilitaire Diensten bij systeemontwikkeling door het helpen uitvoeren van eenvoudige programmeringswerkzaamheden zoals het vervaardigen van ad-hoc rapportages en het helpen realiseren van IT-tools en workflows ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen;
 • Verzamelt periodiek de gegevens met betrekking tot het IT-beleid en de aanwezige computerapparatuur, applicaties en overige IT-systemen in het kader van het opstellen van het investeringsbudget;
 • Ondersteunt de Manager IT & Facilitaire Diensten bij het realiseren van de IT-strategie;
 • Bevordert het effectief en efficiënt gebruik van de computerapparatuur, de IT-systemen en overige geautomatiseerde systemen door het personeel, o.a. door functioneel beheer;
 • Ondersteunt de afdelingen bij het draaien van rapportages en overzichten ten behoeve van managementinformatie;
 • Beheert de on-premise en cloud applicaties;
 • Registeert en onderhoudt oplossingen met betrekking tot IT-aanvragen;
 • Ondersteunt en vervangt de IT-medewerker m.b.t. first line support en overige servicedesk afhandeling;
 • Beheert de informatie-architectuur;
 • Organiseert functionele trainingen op IT-gebied voor het personeel;
 • Onderhoudt de systeem- en gebruikersdocumentatie;
 • Monitort cybersecurity risico’s en events en acteert hierop;
 • Beheert en onderhoudt de technische architectuur en zorgt voor de tijdige vervanging hiervan;
 • Onderhoudt vanuit IT contacten met de on-premise en cloud software leveranciers;
 • Ziet toe op de controle van de door APFA naar de cloudleverancier gedelegeerde IT activiteiten;
 • Verricht voorts werkzaamheden ook projectmatig die inherent zijn aan de functie en/of afdeling.

Functie-eisen

 • MBO-diploma in ICT met 3 jaar relevante werkervaring
 • Bij voorkeur kennis van Microsoft 365, Microsoft Power Apps, Fortinet, Active Directory, SQL, Veeam
  en VMware
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal
 • Zowel zelfstandig als in teamverband goed kunnen functioneren
 • Bereidheid om nieuwe technieken en technologieën te onderzoeken en te leren

Competenties

 • Analytisch en probleemoplossend vermogen
 • Leervermogen
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Flexibel
 • Klant-/servicegerichte instelling
 • Organisatie- en planningsvermogen

Heb je interesse? Stuur jouw sollicitatie, CV en relevante diploma’s uiterlijk 1 februari 2024 naar mevrouw M. Heeringa, Manager Human Resources via mheeringa@apfaruba.org. Een medische keuring maakt deel uit van het wervingsproces en een psychologische test kan tevens hiervan een onderdeel zijn.