Algemeen

De Manager Pensioenen voert de werkzaamheden uit binnen de kaders van de pensioenreglementen, het beleid van Stichting APFA, de relevante wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide richtlijnen met betrekking tot de inrichting van de administratie, procedures en voorschriften. De Manager Pensioenen coördineert en controleert, via de daaronder vallende leidinggevenden, de werkzaamheden op de afdeling. De Manager Pensioenen levert managementinformatie aan, rapporteert over het functioneren van de afdeling en adviseert de Directeur Financiën en Pensioenen.

Plaats in de organisatie

De Manager Pensioenen staat aan het hoofd van de afdeling Pensioenen en legt verantwoording af aan de Directeur Financiën en Pensioenen. De Manager Pensioenen is lid van het Management team en levert als zodanig een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van strategische plannen en beleid en de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering in het algemeen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het pensioenbeleid en de daaruit voortvloeiende pensioenprocessen, en ondersteunt de Directeur Financiën en Pensioenen in de evaluatie daarvan en adviseert op dit gebied;
 • Geeft leiding aan het pensioenteam en voert het personeelsmanagement uit, gericht op een optimale performance en ontwikkeling van de teamleden en de realisatie van de afdelingsdoelstellingen. Identificeert de specifieke trainingsbehoefte van de afdeling en zorgt voor de nodige begeleiding hierin;
 • Draagt zorg voor het beheer van de deelnemersgegevens met behulp van de gehanteerde automatiseringssystemen en signaleert en initieert verbetermogelijkheden hierin;
 • Draagt zorg voor de constante kwaliteit van de klantenservice van de afdeling door o.a. het signaleren en initiëren van verbetermogelijkheden in de administratieve processen op de afdeling en bij het onderhouden van klantrelaties;
 • Draagt zorg voor het ondernemen van acties bij het uitblijven van premiebetalingen conform de vastgestelde richtlijnen en procedures;
 • Adviseert de directie bij juridische aangelegenheden waaronder beslaglegging, rechtszaken, interpretatie van wetsteksten in het kader van de uitvoering van de pensioenreglementen, klachten en bezwaren en financieringsovereenkomsten;
 • Identificeert risico’s binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebieden en implementeert en bewaakt de risicobeheersmaatregelen die daarop betrekking hebben en zorgt voor periodieke rapportages hierover;
 • Zorgt voor de beheersing van compliance op de afdeling door:
  • het compliance bewustzijn bij de medewerkers te bevorderen;
  • het uitvoeren van het compliance beleid en procedures en het monitoren van de naleving daarvan;
  • het inventariseren van relevante wet- en regelgeving en deze vertalen in werkinstructies.
 • Zorgt voor de vastlegging van de administratieve organisatie van zijn/haar aandachtsgebieden en bewaakt en onderhoudt de beheersmaatregelen die hierop betrekking hebben;
 • Zorgt voor de aansturing van projecten in het kader van de verantwoordelijkheidsgebieden door de daarmee verband houdende activiteiten te leiden en te coördineren en input te leveren voor de rapportages over de voortgang van de projecten, in samenwerking met PMO;
 • Verstrekt informatie intern en extern ten behoeve van nadere analyses, rapportages en managementinformatie;
 • Onderhoudt relaties met externe instanties, leveranciers en adviseurs en is zowel intern als extern aanspreekpunt bij het behandelen van complexe gevallen;
 • Verricht werkzaamheden ook projectmatig, die inherent zijn aan de functie en/of afdeling.

Functie-eisen

 • HBO diploma in juridisch-financiële richting
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Kennis van de werking van het pensioenwezen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (pensioen, belasting, sociale verzekeringen)
 • Ervaring met verandermanagement, projectmanagement en personeelsmanagementUitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en Papiamento

Competenties

 • Leidinggevende capaciteiten, organisatie- en planningvermogen
 • Analytisch en probleemoplossend vermogen
 • Aanpassings- en inlevingsvermogen
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie, overtuigingskracht, flexibel
 • Commerciële instelling, klant-/servicegerichte instelling, initiatiefrijk
 • Strategisch inzicht en omgevingsbewust
 • Stressbestendig, accuraat, zelfstandig
 • Uitstekende presentatievaardigheden

Heb je interesse? Stuur jouw sollicitatie, CV en relevante diploma’s uiterlijk 25 maart 2024 naar onze email hr@apfaruba.org. Een medische keuring maakt deel uit van het wervingsproces en een psychologische test kan tevens hiervan een onderdeel zijn.