Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba, hierna te noemen APFA, verleent u hierbij toegang tot www.apfaruba.org (‘de Website’) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door APFA en derden zijn aangeleverd. APFA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Indien u van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

APFA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, onder andere:

  • de inhoud van deze website en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
  • de inhoud van sites waarnaar of waarvan deze website met een hyperlink of anders verwijst;
  • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie;
  • het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails;
  • andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden;
  • de (nadelige) gevolgen van de verstrekte informatie.

lle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, software en ander materialen op deze website zijn eigendom van APFA of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van APFA, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van APFA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APFA.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.