APFA belegt de ingelegde pensioenpremies onder meer in obligaties, aandelen, onroerend goed, onderhandse leningen en hypotheken. We beleggen zowel internationaal als op Aruba. Het rendement verschilt per jaar en hangt onder meer nauw samen met wereldwijde ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Covid-19.

Benieuwd naar onze rendementen? Raadpleeg dan de (verkorte) jaarverslagen, die wij jaarlijks op onze website publiceren.