APFA heeft als pensioenfonds bezittingen en verplichtingen. De bezittingen zijn vooral de beleggingen in onder meer obligaties, aandelen, onderhandse en hypothecaire leningen. Daarin worden de pensioenpremies belegd die APFA van u en uw werkgever ontvangt. De verplichtingen zijn alle pensioenen die APFA nu en in de toekomst aan haar deelnemers moet betalen.

Om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen moeten onze bezittingen minimaal even groot zijn als onze verplichtingen. Om die verplichtingen te kunnen berekenen (vooral naar de toekomst toe), rekenen we bij APFA met een rendement dat we in de toekomst op onze pensioenbeleggingen denken te behalen. Dat verwachte rendement noemen we de rekenrente. Door de rekenrente niet te hoog in te schatten (we willen ons niet rijk rekenen) is er meer zekerheid dat de beloofde pensioenen daadwerkelijk kunnen worden uitgekeerd.

Het is natuurlijk niet eenvoudig om vast te stellen hoe hoog de rekenrente precies moet zijn. APFA heeft hiervoor een model ontwikkeld dat gebaseerd is op de vereisten van onze toezichthouder, de Centrale Bank van Aruba (CBA).