Via de pensioenpremies die u samen met uw werkgever aan APFA betaalt, bouwt u bij APFA pensioen op. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, keert APFA u een levenslang pensioen uit. Maar hoe lang is levenslang? De ene deelnemer wordt 72, de andere deelnemer wordt ouder dan 90. Duidelijk is dat lang niet iedereen even oud wordt. Daarom kijken we bij APFA naar de gemiddelde levensverwachting. Ook op Aruba is de levensverwachting in de afgelopen jaren gestegen. Doordat we gemiddeld langer leven moet het levenslang pensioen dus ook langer worden uitgekeerd.

De levensverwachting speelt ook een rol bij het vaststellen van de hoogte van de pensioenopbouw en de daarvoor benodigde pensioenpremies.

Inschatten van de levensverwachting

Voor het inschatten van de levensverwachting werkt APFA met zogenoemde ‘sterftetafels’. Dit zijn tabellen die aangeven hoe lang iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft. APFA kijkt daarbij niet alleen naar de gemiddelde levensverwachting van de hele bevolking van Aruba, maar ook naar eventuele afwijkingen in het eigen deelnemersbestand ten opzichte van de totale bevolking. Die blijken er wel te zijn. De deelnemers van APFA leven gemiddeld iets langer dan de totale bevolking van Aruba, vermoedelijk komt dit door een beter dan gemiddeld welstandsniveau.

In de praktijk betekent dit dat APFA meer geld in kas moet hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Dat beïnvloedt de dekkingsgraad van het pensioenfonds. In 2016 daalde de dekkingsgraad bijvoorbeeld met 1,6% omdat ons fonds haar sterftetabellen had geactualiseerd die uitgingen van een hogere levensverwachting dan voorheen.