Verandert er iets in de privé- of werksituatie van uw werknemers? Dan is het belangrijk dat APFA daarvan op de hoogte is. Als werkgever moet u deze wijzigingen aan het pensioenfonds doorgeven. En mocht er iets in uw eigen organisatie wijzigen, dat relevant is voor de administratie van uw pensioenregeling dan horen we dat natuurlijk ook graag.

Veranderingen in uw eigen organisatie

Als werkgever heeft u een financiële overeenkomst met APFA. Daarom horen we het graag als bijvoorbeeld u de contactpersoon voor APFA binnen uw organisatie verandert of als uw organisatie verandert door bijvoorbeeld een verzelfstandiging. U meldt dit soort wijzigingen eenvoudig door ons een e-mail te sturen via pensioenen@apfaruba.org.

Veranderingen bij mijn werknemers

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen bij uw werknemers (onze deelnemers). Op basis van de door u aangeleverde gegevens bouwt uw medewerker immers pensioen bij ons op en ontvangt hij of zij post van APFA. Daarvoor is het belangrijk dat we altijd over actuele en juiste gegevens beschikken.

We hebben hieronder een overzicht gemaakt van de verschillende wijzigingen die we graag met behulp van het bijbehorende bestand van u doorkrijgen. Stuur dit gegevensbestand altijd naar pensioenen@apfaruba.org.

Bestanden voor gegevensaanlevering

We hebben vier bestanden die u kunt gebruiken om verschillende gegevens en wijzigingen van de deelnemers aan ons te leveren. Deze bestanden kunt u downloaden via het hoofdmenu onder Downloads. Voor het gemak hebben wij de bestanden ook hieronder beschikbaar gesteld. U kunt ze direct downloaden via onderstaande links.

Stuur ons deze bestanden altijd via pensioenen@apfaruba.org. Let ook op dat u de additionele informatie met het desbetreffende bestand meestuurt. De benodigde additionele informatie kunt u in onderstaand tabel vinden.

WijzigingTermijn voor aanlevering bestandBestandAandachtspunt
Nieuwe medewerkers in dienstBinnen 1 maand na aanvang dienstverband (uiterlijk binnen 1 maand na afloop wettelijke proeftijd)Gebruik het bestand Aanmelden deelnemer
Ontslag/uit dienstBinnen 1 maand na ontslag Gebruik het bestand Afmelden deelnemer
OverlijdenBinnen 1 maand na overlijdenGebruik het bestand Afmelden deelnemerStuur ook het ontslagbesluit mee
Met pensioenUiterlijk 2 maanden vóór bereiken van de pensioendatumGebruik het bestand Afmelden deelnemerStuur ook het ontslagbesluit mee
Samenwonen/trouwenGebruik het bestand Wijziging basisgegevensIn het geval van een samenlevingscontract; Stuur ook een kopie van de samenlevingscontract en een bewijs dat uw medewerker en partner op hetzelfde adres wonen mee
ScheidenBinnen 1 maand na de scheidingGebruik het bestand Wijziging basisgegevens
VerhuizenBinnen 1 maand na verhuizingGebruik het bestand Wijziging basisgegevens
E-mailadresBinnen 1 maandGebruik het bestand Wijziging basisgegevensVul het privé e-mailadres van de deelnemer
Salaris en/of parttimegraadBinnen 1 maand na salaris- of parttime wijzigingGebruik het bestand Wijziging loongegevens
ArbeidsongeschiktheidUiterlijk 6 maanden voor het bereiken van de ontslagdatum wegens langdurige ziekte dient een schriftelijk verzoek voor medische keuring worden ingediend bij APFA. Verzoek zelf op te stellen Bij het schriftelijk verzoek dient de functieomschrijving en de contactgegevens van de deelnemer worden toegevoegd.

De gegevens die u vóór de 24ste van de maand aanlevert, zullen nog in dezelfde maand worden verwerkt.

Vragen over de mutatie-aanlevering?

Heeft u nog vragen of wenst u graag ondersteuning bij de mutatie‐aanlevering? Neem dan contact op met onze accountmanager Pensioenen, de heer Fitzhugh Perez via T (297) 525 2759 of stuur een e-mail naar pensioenen@apfaruba.org. Vermeld daarin wat u wenst te bespreken en uw telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.