De pensioenregeling van APFA is een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie.

Middelloon wil zeggen dat uw medewerkers bij ons pensioen opbouwen over het gemiddelde salaris dat zij gedurende hun hele loopbaan bij u verdienen. APFA probeert de pensioenen jaarlijks aan te passen aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Dat noemen we ook wel indexeren. Indexeren kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat. Vandaar dat we spreken over voorwaardelijke indexatie.

Op deze website vindt u meer informatie over de pensioenregeling. Het volledige pensioenreglement NPR 2014 vindt u hier.

Over de pensioenpremie

U en uw werknemers betalen premie voor het pensioen. Het bestuur van APFA stelt jaarlijks de hoogte van de premie vast. De premie moet kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat er voldoende premie binnen moet komen om de pensioenopbouw te kunnen bekostigen en de regeling uit te kunnen voeren.

De pensioenpremie is altijd een percentage van de totale salarissom. Voor 2023 is de voorlopige premie vastgesteld op 15,7%.

De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemers verschilt per werkgever en wordt afgesproken door de werkgevers en de werknemers.

Wat gebeurt er met de premie?

Het is de verantwoordelijkheid van APFA om het geld (de ontvangen premies) te laten groeien. Dat doen we door het zorgvuldig én verantwoord te beleggen.