Als werkgever is het belangrijk dat u uw medewerkers goed informeert over het pensioen dat zij bij APFA opbouwen. U bent als werkgever immers het eerste aanspreekpunt over de arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers. Op deze website vindt u meer informatie over de pensioenregeling en wat er allemaal voor uw werknemers is geregeld. Ook hebben wij op de pagina downloads een aantal brochures met meer informatie.

Wilt u graag een verhaal op maat? Desgewenst komen wij ook graag naar u toe om een informatiebijeenkomst voor uw medewerkers te verzorgen. Neem daarvoor contact met onze accountmanager Pensioenen, de heer Fitzhugh Perez via het telefoonnummer (297) 525 2759 of stuur een e-mail naar pensioenen@apfaruba.org. Vermeld daarin wat u wenst te bespreken en uw telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aandachtspunten bij het invullen van de bestanden voor het doorgeven van wijzigingen

Voor alle bestanden voor het doorgeven van wijzigingen

Bij het aanleveren van de bestanden verzoeken wij u de bestandsnaam aan te passen met de informatie die voor uw organisatie van toepassing is.

  • wgever: vul in de plaats van ‘wgever’ de naam (afkorting) van uw organisatie in.
  • mnd: vul in de plaats van ‘mnd’ de maand waarin de aanmelding/ wijziging wordt doorgegeven aan APFA in.
  • jr: vul voor de plaats van ‘jr’ het betreffende jaartal in.

Toelichting op het bestand voor aanmelden nieuwe deelnemers

Het bestand (Aanmelden deelnemer – wgever-mnd-jr.xlsx) is specifiek bedoeld om uw werknemer bij APFA aan te melden. Het bestand bestaat uit vier tabbladen. Vul elk tabblad volledig en compleet in.

In het eerste tabblad ‘Werkgever’ vult u uw gegevens.

In het tabblad ‘Gegevens nieuwe deelnemer (1)’ vult u de gegevens van de deelnemer in. Vul bij email alleen de geldige privé e-mailadres van de deelnemer.

Daarna vult u de tabbladen ‘Gegevens partner (2)’ en ‘Gegevens kinderen (3)’ in. De primaire gegevens (identiteitsnummer, achternaam en voornamen) van de deelnemer worden automatisch uit het tabblad ‘Gegevens nieuwe deelnemer (1)’ overgenomen.

* Voor de aanmeldingen die na de termijn van gegevensaanlevering worden aangeleverd, zal een kostendekkende koopsom in rekening worden gebracht.

Toelichting op het bestand voor afmelden deelnemer (door ontslag of overlijden)

Het bestand (Afmelden deelnemer – wgever-mnd-jr.xlsx) is bedoeld om uw werknemer bij APFA af te melden. Het bestand bestaat uit twee tabbladen. Vul elk tabblad volledig en compleet in.

In het eerste tabblad ‘Werkgever’ vult u uw gegevens in.

Op het tweede tabblad ‘Afmelden deelnemer’ vult u de gegevens over het ontslag of het overlijden van de deelnemer in. Vul bij email alleen de geldige privé e-mailadres van de deelnemer.

Het is belangrijk dat u voor de ontslagdatum, de dag invult dat de deelnemer niet meer werkt en niet de laatste werkdag.

Toelichting op het bestand ‘Wijziging basisgegevens’

Het bestand ‘Wijziging Basisgegevens ‐ wgever‐mnd‐jr.xlsx’ is bestemd om wijzigingen van de situatie van de deelnemer zoals huwelijk, samenwonen, echtscheiding, geboorte kind, nieuw adres en e-mailadres door te geven. Het bestand bestaat uit twee tabbladen. Vul elk tabblad volledig en compleet in.

In het eerste tabblad ‘Werkgever’ vult u uw gegevens in.

Op het tweede tabblad ‘Wijziging persoonsgegevens’ vult u de wijziging die van toepassing is op de deelnemer in.

Toelichting op het bestand voor doorgeven van wijzigingen van loongegevens

Het bestand ‘Wijziging Loongegevens – wgever-mnd-jr.xlsx’ is bedoeld voor het doorgeven van wijzigingen van loongegevens van de deelnemer. Dit bestand bestaat uit vier tabbladen.

In het eerste tabblad ‘Werkgever’ vult u uw gegevens in. Daarna vult u in het tabblad ‘Salariswijziging’, ‘Parttime-fulltime wijziging’ of ‘Salaris en parttimewijziging TWK’ de wijziging van de loongegevens.

Het tweede tabblad ‘Salariswijziging’ is bestemd om de salariswijziging in te vullen. U vult de datum van de salariswijziging en het nieuwe voltijd maandsalaris van de deelnemer in.

In het derde tabblad ‘Parttime-fulltime wijziging’ kunt u wijzigingen van de parttime factor invullen.

Het vierde tabblad ‘Salaris & parttimewijziging TWK’ is bestemd voor het doorgeven van ‘met terugwerkende kracht’ salariswijzigingen. Voor salaris‐ en parttime‐wijzigingen die na de termijn van gegevensaanlevering worden aangeleverd, zal een kostendekkende koopsom in rekening worden gebracht.

Let u erop dat bij het invullen van de bestanden:

  • De juiste formaat van datum wordt gebruikt. De formaat van datum is JJJJMMDD (jaar, maand, dag. Voorbeeld: 20170620)
  • De volledige identiteitsnummer wordt ingevuld (8‐cijferig nummer).

Vragen over de mutatie-aanlevering?

Heeft u nog vragen of wenst u graag ondersteuning bij de aanlevering van wijzigingen? Neem dan contact op met onze accountmanager Pensioenen, de heer Fitzhugh Perez via telefoonnummer (297) 525 2759 of stuur een e-mail naar pensioenen@apfaruba.org.