Bent u een overheidgelieerde instelling, een overheidsNV of een gesubsidieerde stichting of instelling op Aruba? Dan kunt u met APFA een financieringsovereenkomst sluiten, zodat uw medewerkers pensioen bij APFA opbouwen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met onze pensioenafdeling. Stuur daarvoor een mail naar pensioenen@apfaruba.org of bel ons via T (297) 525 2732 om een afspraak te maken.

De volgende organisaties zijn bij APFA aangesloten voor hun pensioen:

 • Land Aruba
 • Air Navigation Services Aruba N.V.
 • Aruba Airport Authority N.V.
 • Aruba Ports Authorithy N.V.
 • Aruba Tourism Authority
 • Centrale Bank van Aruba
 • Compania Arubano di Bus N.V.
 • Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 • N.V. Elmar
 • Post Aruba N.V.
 • Servicio di Limpiesa di Aruba (Serlimar)
 • SETAR N.V.
 • Sociale Verzekeringsbank (SVb)
 • Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
 • Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (S.A.B.A.)
 • Stichting Avondonderwijs Aruba
 • Stichting Educacion Profesional Basico
 • Stichting Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda
 • Stichting Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba
 • Stichting Katholiek Onderwijs Aruba
 • Stichting Kinderhuis Imeldahof Aruba
 • Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba
 • Stichting Onderwijs van de Advent Zending
 • Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba
 • Stichting Volle Evangelie Onderwijs Aruba
 • Stichting voor Verstandelijke Gehandicapten Aruba (Afd. Skol Dunuman)
 • Telearuba N.V.
 • Universiteit van Aruba
 • Volkskredietbank van Aruba
 • Water- en Energiebedrijf Aruba (W.E.B.) N.V.